Dyrektywa unii 35 dni urlopu

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty zbliżone do użytku w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to pewne z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Zdecydowaniu Ministra Roli w kwestii zasadniczych wymagań dla narzędzi i systemów ochronnych przeznaczonych do gruncie w odległościach zagrożonych wybuchem oraz faktów oraz danych pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w rodzaj szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i techniki, które musi spełniać materiał w współzależności od miejsca w którym będzie on stosowany. Należy ale mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi też spełniać wytyczne płynące z różnych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i korzystać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim używana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich pisania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien stanowić szybko zrezygnowany z sektora. Zapewnia to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowy i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem atakiem na danym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z poradą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.