Uziemienie elektryczne

Uziemienie to cała dobra forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi obecne przewód budujący się z przewodnika, którym stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najlepszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią i w efekcie tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji wysyłając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie montuje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są swoiste rodzaje uziemień. Do pewnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, skuteczne i ochronne.

EcoSlim EcoSlim Veiksmingas plonas figūra per trumpą laiką

W całości uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i służą do przyłączania odgromowych procesów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego instalacji i pozwalają połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w obiektach uziemieniowych. Zaciski ze względu na bliską konstrukcję różni się na proste, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku i jego konstrukcja determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być spowodowane solidnie i kończyć wymagania dla połączenia elektrycznego. W obecnym obiekcie zwraca się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych takich połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne powinny być montowane z użyciem zasad ustalonych według wskazówek wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego systemu kluczowa jest reklama i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające dopiero na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości technicznej i potrafią ulec uszkodzeniu.