Wodociagi imielin

Wymagania w zasięgu ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy zmuszają producentów i klientów narzędzi do dania maksymalnej hermetyzacji urządzeń i instalacji ciśnieniowych i zapewnienia ich przed nagłym wzrostem ciśnienia. Stąd coraz bardziej przystępne zatrzymuje się podawanie w urządzeniach płytek bezpieczeństwa.

Płytki bezpieczeństwa (lub tzw. bursting discs) zabezpieczają aparaty oraz dania przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia. Producent wybierając środek do budowie płytek, ma pod opiekę pozostałe elementy: - ich odporność chemiczną - najbardziej powszechnym artykułem z którego są robione płytki, jest stal kwasoodporna, - ich forma temperaturową, - oraz trwałość płytki - uważa się tu pod uwagę wytrzymałość płytki na ciśnienie podczas biegu i jego koleje w czasie, temperaturę i elementy chemiczne. Te dane podają z kolei orientację użytkownikowi płytek bezpieczeństwa, co do gustu płytek, jakie może użyć a etapu ich korzystania. Istnieje zatem wyjątkowo prestiżowe, gdyż przedwczesna wymiana płytek może zakłócić proces sztuki i przynieść niepotrzebne straty. Wytwarzany jest i nowy sposób płytek tzw. płytki bezpieczeństwa dwukierunkowe. Płytki też są zaprojektowane tak, aby chronić zbiornik jednocześnie przed podciśnieniem jak również nadciśnieniem. Dzięki swojej złożonej konstrukcji płytki zapewniają stabilność pracy dania oraz pozwalają gwarancja użytkowania, dzięki wmontowanemu czujnikowi, który stale monitoruje pracę płytki bezpieczeństwa w obu kierunkach. Producenci oferują też kombinację, liczącą na tym, że płytka bezpieczeństwa tworzona jest przed zaworem bezpieczeństwa. Tego modelu rozwiązanie jest ogromne zalety ponieważ: - zapewnia całkowitą szczelność, - zabezpiecza zawór zabezpieczenia przed korozją także wyjątkowymi elementami chemicznymi, - daje szansa wykonania zaworu bezpieczeństwa z tańszych materiałów. - nie jest konieczność natychmiastowego przestoju urządzenia po zadziałaniu płytki bezpieczeństwa, - w razie potrzeby jest możliwość kontroli ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa bez potrzeb jego demontażu. Gra tym płytki bezpieczeństwa potrafią być podawane wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zachowanie sterylnych warunków pracy urządzenia, ponieważ spełniają wszystkie zasady bezpieczeństwa.