Zasady bezpieczenstwa na wakacjach

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w obszarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, które muszą spełnić produkty łączone w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde dania wyprodukowane na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć współpracę z dyrektywą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a także zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą poradę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla danego towaru ważny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wprowadzanymi w przemyśle. Głównie służą do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze wykorzystuje się i przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności wyników w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W toku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi przydatne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji powinny istnieć także zawarte będące informacje: rodzina i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do wymogów dużego biura i wprowadzać na skalę jego ofercie ekonomicznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w porównaniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.